Dammen
Print deze pagina

Dambord Uit archeologische vondsten is gebleken dat reeds lang voor onze tijdrekening het bordspel bestond. Het 'Engels' dammen ontstond omstreeks het begin van de twaalfde eeuw. Men gebruikte de stenen van het middeleeuwse backgammon. Als speelveld werd het schaakbord gebruikt. De stukken werden ontleend aan het van oorsprong Egyptische spel alquerque.

Start Dammen
Vorige pagina
Copyright © 2002-2010 Team llb243