Schaken
Print deze pagina

Oorlog en liefde op een schaakbord
Schaakbord Spelletjes zoals dobbelen, triktrak en kaarten behoorden tot het favoriete tijdverdrijf van de middeleeuwse adel. Ook dammen, maar vooral schaken was erg populair. Op het schaakbord konden twee vorsten prachtig oorlogje spelen, zonder daarbij hun kasteel te verlaten en met een drankje binnen handbereik. De vierenzestig velden vormden immers een prachtig strijdtoneel. En hoe hard er ook gestreden werd, er vielen nooit gewonden!

Behalve met oorlog voeren kon met een spelletje schaak ook prima de link gelegd worden met de hoofse liefde. Het machtigste stuk op het schaakbord is tenslotte de dame. Zo was het ook in de hoofse liefde waar de dame op een voetstuk stond en de ridder haar liefde moest verdienen. De dames vonden al dat geschaak en zeker geschaakt worden dan ook helemaal niet erg. Graag speelden ze het spelletje mee.

Start Schaken
Vorige pagina
Copyright © 2002-2010 Team llb243