Slotopdrachten voor leesdossier
Print deze pagina

Kies uit onderstaande opdrachten een opdracht voor je leesdossier. In overleg met je docent mag je ook zelf een passende opdracht verzinnen.

  1. Inmiddels weet je heel wat over Arturromans. Schrijf een tekst van ongeveer 300 woorden waarin je aangeeft en uitlegt of je het eens of oneens bent met de stelling dat de verhalen over koning Artur en zijn ridders ook in onze tijd nog de moeite waard zijn.

  2. Houd een interview met Artur en zijn ridders. Bedenk minimaal tien vragen en geef ook, in de geest van Artur, antwoord op deze vragen.

  3. Een van Arturs ridders heeft zich tegenover jou, je familie en vriend(in) schandelijk misdragen. Schrijf een brief aan de koning waarin je uitlegt wat er is gebeurd. Besteed ook aandacht aan het gedrag van de ridder en betrek hierbij de regels van de hoofsheid zoals die golden aan Arturs hof.

  4. Er zijn talloze films gemaakt waarin Artur schittert. Kies een van de vijf tekstfragmenten uit en maak daarvoor een filmscript. Geef daarbij zoveel mogelijk aanwijzingen voor de cameraman of -vrouw. Natuurlijk mag je het fragment uitbreiden met zelf verzonnen gebeurtenissen.

  5. Een uitgever is van plan een verzamelbundel met Arturverhalen op de markt te brengen. Ontwerp hiervoor een (spannend) omslag en schrijf een tekst voor de achterkaft waarmee je de nieuwsgierigheid van de mogelijke koper zoveel mogelijk prikkelt.
Vorige pagina
Copyright © 2002-2010 Team llb243