Opdrachten Lanceloet en het hert met de witte voet
Print deze pagina
  1. Wie is in dit fragment de positieve figuur? Wie de negatieve? Waarom?


  2. Deze tekst heeft gefunctioneerd in een voorleescultuur. Toon dat met verwijzing naar relevante passages in de tekst aan.


  3. Welke les bevat dit fragment voor het publiek aan het hof?


  4. Lanceloet slaagt er niet in de anonieme ridder te overwinnen; later lukt dat Walewein wel. Wat betekent voor het imago van beide ridders bij het middeleeuwse publiek? (Lees hiervoor ook de tekst Lanceloet en het hert met de witte voet op literatuurgeschiedenis.nl)


  5. In de Arturverhalen heeft Lanceloet een overspelige relatie met Guinevere, Arturs vrouw. Waarom is het in dat opzicht vreemd dat hij in Lanceloet en het hert met de witte voet op zoek gaat naar het hert?
Vorige pagina
Copyright © 2002-2010 Team llb243