Opdrachten Roman van Walewein
Print deze pagina
  1. De ridder die de jonkvrouw mishandeld heeft, heeft weinig van de hoofsheid en hoofse liefde begrepen. Waarom?


  2. De vrouw staat in dit fragment op een voetstuk. Noteer de passage waarin dat - letterlijk - wordt gezegd.


  3. In de Middelnederlandse Arturromans is Walewein de ideale hoofse ridder. Leid uit het optreden van Walewein tenminste drie kenmerken af waaraan een hoofs ridder moest voldoen.
Vorige pagina
Copyright © 2002-2010 Team llb243