Literatuuronderwijs in het digitale tijdperk
Print deze pagina

Bron: Forum lerarenopleiding Universiteit Gent
Auteur: Greet Pauwelijn
Oost-Europese Talen en Culturen

Bij onze Noorderburen stootte ik op twee meesterwerkjes bedoeld voor leerlingen van het secundair onderwijs. [ Literatuurgeschiedenis.nl en Koningartur.nl ]

"Op inhoudelijk en vormtechnisch vlak is dit zeker ook een sterke site, vooral als je rekening houdt met het feit dat ze ontworpen werd door twee tieners, weliswaar onder begeleiding van een coach."
De website kadert in een ThinkQuest project en handelt over Koning Arthur en de Middeleeuwse Literatuur. Op inhoudelijk en vormtechnisch vlak is dit zeker ook een sterke site, vooral als je rekening houdt met het feit dat ze ontworpen werd door twee tieners, weliswaar onder begeleiding van een coach. In tegenstelling tot de eerste website zijn de opdrachten hier wel voor iedereen toegankelijk. Opdrachten als �Vertaal deze tekst naar het Nederlands�, �Bereid een interview voor met Koning Artur�, �Schrijf een flaptekst voor een te verschijnen verzamelbundel over Koning Artur� kunnen door leerlingen zeker positief ontvangen worden. Tegelijkertijd wordt deze webpagina doorspekt met heel wat �edutainment� zoals links naar Koning Artur films, aangepaste computerspelletjes, kruiswoordraadsels, quiz, stripfragmenten ... Op het vlak van de grafische vormgeving kon de site wat overzichtelijker gemaakt worden door het tekstveld over heel de pagina te spreiden en te opteren voor een aangenamer lettertype (zoals op Literatuurgeschiedenis.nl).

"Voor ons leerkrachten vormt een website als deze een interessante bron omdat ze gegroeid is vanuit de interesses van de jongeren."
Voor ons leerkrachten vormt een website als deze een interessante bron omdat ze gegroeid is vanuit de interesses van de jongeren. Waar willen zij iets over bijleren? Welke media vinden zij aantrekkelijk? In het magere aanbod van Nederlandstalige educatieve websites rond literatuur valt meteen de grote populariteit op van het thema van Koning Artur en de Ridders van de Ronde Tafel. Dit onderwerp spreekt al sinds het ontstaan van de mythe tot ieders verbeelding en leent zich uitstekend voor een jong publiek. Deze vaststelling doet de vraag rijzen of ook andere minder spectaculaire, onaantrekkelijke onderwerpen hetzelfde succes zouden boeken bij on-line literatuuropdrachten.

Meerwaarde van on-line literatuuronderwijs op inhoudelijk vlak
De kolossale voorraad aan gegevens die op het Internet wordt aangeboden biedt heel wat mogelijkheden voor het literatuuronderwijs. Teksten, biografie�n, recensies, audiofiles, videofragmenten... kunnen door elk webintelligent persoon in een paar seconden van het net gehaald worden. Zaak blijft echter wel om de trash van het kwalitatief betere werk te onderscheiden.

Ook voor de leerkrachten en docenten biedt het Internet kant-en-klare dossiers, webquests van gemotiveerde leerlingen, syllabi, praktische opdrachten en ge�ntegreerde literatuurprojecten die we mits de nodige aanpassingen en kritische evaluatie kunnen incorporeren in onze lessen. Het Internet laat ons toe om op een virtuele manier in hun rekken te kijken en fragmenten van pas verschenen werken door te nemen.

Meerwaarde van on-line literatuuronderwijs op vormtechnisch vlak
Leerkrachten kennen het belang van de aanwezigheid van visuele en auditieve elementen die het geheel voor de studenten aantrekkelijker maken en de abstractiegraad verlagen van de te verwerken stof. Geluids- en beeldfragmenten bij teksten over literatuur en andere multi-mediatoepassingen, zoals bijvoorbeeld interactieve quizen verrijken de leeromgeving met krachtige stimuli. Sommige websites zijn echter uitgerust met een aantal hoogtechnologische programma�s, die de toegankelijkheid van de site beperken voor studenten met een technische drempelvrees.

De hyperlinks laten toe het te onderzoeken literatuurgebied te verkennen, waarbij men vaak door de spontaan gemaakte associaties en intu�tieve sprongetjes vakoverschrijdend, interdisciplinair wordt tewerkgegaan. Tegelijkertijd kunnen dezelfde hyperlinks de student hopeloos doen afdwalen naar onbruikbaar materiaal.

Ten slotte wil ik er nog op wijzen dat dergelijke toepassingen in het literatuuronderwijs best met mate kunnen worden ingelast in de lessen. Eerder heb ik mezelf al de vraag gesteld of dergelijke opdrachten de studenten zullen blijven boeien. Daarbij komt nog dat het opstellen en uitvoeren van on-line opdrachten een zware inspanning vraagt van zowel de docenten als de studenten. Sommigen beschikken niet over een internetaansluiting thuis, waardoor hun deelname in zekere mate wordt beperkt. Bovendien is het niet altijd eenvoudig als docent om bij te sturen, denk maar aan de discussiegroepen, de e-recensies en reacties erop. Ten slotte blijft het moeilijk om de relevante informatie af te bakenen en heb je als coach weinig controle op het selectie-, lees- en verwerkingsproces van je studenten.

Vorige pagina
Copyright © 2002-2010 Team llb243