Literatuur
Print deze pagina

Boeken Over Artur en zijn ridders zijn hele boekenkasten vol geschreven. Hieronder volgt een kleine selectie voor wie meer wil weten.

Middelnederlands
Niet alle Middelnederlandse Arturromans zijn vertaald in het moderne Nederlands. De volgende verhalen zijn in het Middelnederlands uitgegeven:

 • Roman van den Riddere metter mouwen. Opnieuw naar de bewaarde bronnen uitgegeven. Met letterkundige inleiding door M.J.M. de Haan en L. Jongen en annotaties en emendaties door B.C. Damsteegt en M.J. van der Wal. Met medewerking van A. Meesen. Utrecht, 1983.
 • Ferguut. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen door E. Rombauts, N. de Paepe en M.J.M. de Haan. Hilversum, 1994.
 • Lanceloet en het hert met de witte voet. Tekstuitgave met inleiding en woordverklaring door M. Draak. Zwolle, 1953 (7e druk Leiden, 1984).
 • Torec. Een tekstuitgave naar het handschrift met een inleiding. Ed. Jan en Maaike Hogenhout. Abcoude, 1978.
 • Jeesten van rouwen ende van feesten. Een bloemlezing uit de Lancelotcompilatie. Onder redactie van Bart Besamusca. Hilversum, 1999.

Modern proza
Ook zijn er Middelnederlandse Arturteksten in modern proza vertaald:

 • Walewein, de neef van koning Arthur. Vertaling en toelichting: L. Jongen. Amsterdam, 1992. Dit boekje bevat een vertaling van Walewein en Keie en de Roman van Moriaan.
 • Roman van Lancelot. Samenstelling en vertaling: J.P. Bruggink e.a. Amsterdam, 1986. Dit werk bevat een vertaling in hedendaags Nederlands van de Lancelotcompilatie.
 • Roman van Walewein. Vertaald door R.J. Wols, Utrecht - Antwerpen, 1979.

Internet
Ook op het Internet kun je veel Middelnederlandse literatuur lezen, waaronder Arturromans:

Een aantal van de in het Oudfrans geschreven Arturromans van Chrétien de Troyes is in het Nederlands verkrijgbaar: Ywein, de ridder met de leeuw, Lancelot of de ridder met de kar en Perceval of het verhaal van de Graal.

Artur, zijn ridders en de Graal
Wil je meer weten over koning Artur en zijn ridders en de Graal dan kun je de volgende boeken raadplegen:

 • Koning Arthur in de Middeleeuwen. Bzzlletin 124. Den Haag, 1985.
 • Kevin Crossley-Holland, Arthur koning van alle tijden. De wereld van koning Arthur en zijn ridders. Zeist, 1998.
 • Maartje Draak, Arthur en zijn tafelronde, Den Haag, 1979.
 • J. D. Janssens, Koning Artur in de Nederlanden. Middelnederlandse Artur- en Graalromans ingeleid en geannoteerd door J.D. Janssens. Utrecht, 1985.
 • Jozef Janssens, De Graal en de ridders van de Ronde Tafel. Leuven, 1995.

Middelnederlandse literatuur en cultuur
Wie geïnteresseerd is in de Middelnederlandse literatuur en cultuur kan de onderstaande boeken naslaan:

 • Dini Hogenelst en Frits van Oostrom, Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen. Amsterdam, 1995.
 • Jozef Janssens, De middeleeuwen zijn anders. Cultuur en literatuur van de 12de tot de 15de eeuw. Leuven, 1993.
 • Herman Pleij, Het literaire leven in de Middeleeuwen. Leiden, 1984.
 • M.A. Schenkeveld-van der Dussen (hoofdred.), Nederlandse Literatuur, een geschiedenis. Groningen, 1993 (of latere druk).
 • Achtergrondliteratuur over epische helden, ook uit anderstalige literatuur, is te vinden in W.P. Gerritsen & A.G. van Melle (red.), Van Aiol tot de Zwaanridder. Personages uit de middeleeuwse verhaalkunst en hun voortleven in literatuur, theater en beeldende kunst. Nijmegen, 1993.
Vorige pagina
Copyright © 2002-2010 Team llb243