Woordenlijst
Print deze pagina

Diets
Middel-Nederlandse bijvorm van Duits, betekende oorspronkelijk: volks. In combinatie met taal betekende het volkstaal, in tegenstelling tot het Latijn.

Middelnederlands
Verzamelnaam voor de taalvormen en dialecten zoals die tussen 1200 en 1550 in de lage landen geschreven en gesproken werden.

Ridderroman
Algemene naam voor de middeleeuwse, meestal berijmde verhalen uit de ridderwereld. Zij zijn rijk aan verhalen over gevechten, galante avonturen en toernooien.

Karel de Grote
Eén van de grootste legeraanvoerders (742-814) uit de Middeleeuwen. Hij veroverde grote delen van West- en Midden-Europa. Het koningschap van Karel de Grote zorgde voor een opleving van het politieke en culturele leven, dat vier eeuwen daarvoor verloren was gegaan met de val van het Romeinse Rijk.

Handschrift
Letterlijke vertaling van het Latijnse woord manuscript; zo wordt een middeleeuws handgeschreven boek genoemd.

Legger
Voorbeeldexemplaar van een handschrift op basis waarvan een kopiist een 'nieuw' manuscript schreef.

Kopiist
Iemand die in de Middeleeuwen een handschrift overschreef, zodat er een kopie ontstond.

Perkament
Speciaal bewerkte dierenhuid waarop kon worden geschreven.

Miniatuur
Met de hand geschilderde afbeelding in een middeleeuws boek.

Initiaal
Beginletter van een nieuw tekstgedeelte, die extra groot en meestal in kleur is weergegeven; als in de letter een afbeelding is geschilderd spreken we van een gehistoriseerde initiaal.

Mecenaat
Het principe dat uit persoonlijke of ideële (dus zonder winstoogmerk) kunst bevorderd wordt; genoemd naar de kunstsponsor Maecenas.

Scriptorium
Plaats waar handschriften geschreven of gekopieerd werden; aanvankelijk uitsluitend in kloosters, in de late Middeleeuwen ook als kleine bedrijfjes in steden.

Litteratus / illitteratus
Hoewel de letterlijke betekenis geletterde / ongeletterde is, werd het begrippenpaar in de Middeleeuwen gebruikt om aan te geven wie wel of niet het Latijn machtig waren; het zegt dus niets over de beheersing van de lees- en schrijfkunst in de volkstaal.

Saksen
Germaans volk dat zich tussen de vijfde en de zevende eeuw in Engeland vestigde.

Scotten en Picten
Naam voor de bewoners van Noordoost-Ierland die, samen met de Picten, in de vierde eeuw in het noorden de Romeinse provincie Britannia binnenvielen.

Queeste
Zoektocht naar een persoon of magisch voorwerp.

Arturepiek
Verhaalfamilie over de legendarische koning Artur van Brittannië.

Registrale kunst
Vorm van kunst waarin de originaliteit schuilt in het opnieuw rangschikken en koppelen van reeds bekende motieven.

Vorige pagina
Copyright © 2002-2010 Team llb243